Gerçek Zamanlı Kontrol

Akıllı, Tam Adaptif Mimari

  • Süspansiyon parametrelerinin sabit olduğu klasik tip pasif sistemlerin aksine, MagneDrive™ sensör verilerini gerçek zamanlı işleyerek süspansiyon karakteristiklerini güncellemekte, yol koşullarına adapte olmaktadır.
  • Elektromanyetik alanın manyetoreolojik akışkan ile etkileşimiyle amörtisörler, sönümleme sertliğini anlık olarak güncellenmekte değişken yol şartlarına 10 milisaniye içerisinde adapte olmaktadır.
  • Yüksek hızlarda sönümleyici sertliğini 100 katına kadar çıkarabilen sistem yüksek yol tutuşu sağlarken düşük hızlarda konfordan ödün vermemektedir.
  • İleri düzey dinamik stabilite sağlanmakta; titreşim, sarsıntı ve şoklar en düşük seviyeye indirilmektedir.

Elektromanyetik Akış Kontrolü

Yüksek Verimli Çekirdek Mimari

  • İnovatif elektromıknatıs çekirdek mimarisi, manyetik alan akışının homojen bir şekilde ilerleterek aktif kanal bölgelerine uygulanması sağlamaktadır.
  • Manyetoreolojik akışkan manyetik alan etkisiyle serbest akış halinden yarı-katı forma, çift taraflı ve anlık olarak, kontrollü bir akma gerilmesi ile geçiş yapabilmektedir.
  • Manyetik alanın büyüklüğüyle orantılı olarak milisaniyeler içerisinde sıvının akışkanın gerilmesi 100 katına ulaşabilmektedir.
  • İManyetik polarizasyon mekanizması sıcaklıktan etkilenmediği için çok geniş sıcaklık aralıklarında kullanılabilmektedir.

Yüksek Performanslı Kontrol Ünitesi

Bütünleşik Tam Modüler Mast Sistemi

  • ISO 26262 ASIL D (Automotive Safety Integrity Level D) ve IEC 61508 SIL-3 standartlarına uygun olarak en yüksek emniyet seviye sine sahip ARM Cortex-R temelli gerçek zamanlı kontrol ünitesi AEC-Q100 (Automotive Electronics Council) yeterliliğine sahiptir.

GELİŞMİŞ KONTROL
YÜKSEK GÜVENLİK
MODÜLER MİMARİ

Hızlı tepki süresi, kolay kullanım, sürekli değişken adaptif sönümleme yeteneğine sahip MagneDrive, performans, güvenilirlik ve dayanıklılığın en iyi kombinasyonu olarak tasarlanmıştır.

GELİŞMİŞ KONTROL

Titreşim ve şokları sönümlemeye yönelik anlık tepki veren sistem, stabil ve dengeli araç dinamikleri sağlayarak araç kontrolünü en üst seviyeye çıkartmaktadır.

YÜKSEK GÜVENLİK

Değişken ve zorlu yol şartlarında yüksek yol tutuşu sağlayarak, devrilme risklerini minimize eder, kontrol edilebilirlik, dinamik stabilite ve güvenli sürüş hızında benzersiz performans artışı sağlamaktadır.

PLATFORM STABİLİTESİ

Böylece hareket halindeyken görevlerin (hedef işaretleme, atış vb.) daha başarılı yerine getirilmesini sağlamaktadır.

MODÜLER MİMARİ

Temel seviye retrofit çalışmalarıyla Double Wishbone veya MacPhearson gibi farklı süspansiyon konfigürasyonlarına kolay ve etkin bir şekilde entegre olabilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

İleri teknolojinin yenilikçilikle birleştiği noktada hızlı ve etkin mühendislik çözümleri sunuyoruz.

Manyetoreolojik akışkan %60-%80 hacimsel oranında 3-10 mikron çapında saf demir parçacıklarından ve taşıyıcı sıvıların (mineral/sentetik yağ, su, glikol) birleşiminden oluşmaktadır. Bu akışkana dışardan herhangi bir etki uygulanmadığında katı tanecikler sıvı içerisinde rasgele konumda bulunurlar. Manyetik alan uygulanmasıyla akışkanlığa karşı oluşan iç direnç, sıvının daha yüksek viskozite sahip bir akışkan gibi davranmasını sağlamaktadır.
MagneDrive™ Süspansiyon Sistemi gücünü benzersiz elektromanyetik alan kontrollü amortisöründen almaktadır. İleri derecede modüler yapıya sahip amörtisör yapısı birçok sisteme kolay entegrasyonu mümkün kılmaktadır.
Pasif sistemler en basit ve ucuz sistemler olmakla birlikte en yaygın olarak kullanılan, katma değeri düşük sönümleyicilerdir. Belirli bir frekans aralığında en iyi cevabı verecek şekilde tasarlanırlar, sabit sönümleme katsayısı ile çalışırlar ve kullanıma alındıktan sonra parametrelerin değiştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bu nedenle hiçbir adaptasyon yetenekleri yoktur.

Aktif yapılar (Hidrolik-Pnömatik) sistem parametrelerini değiştirmenin yanına karşı kuvvet uygulayarak çok geniş bir kuvvet aralığında işlev görmektedirler. Bu tip sistemler karmaşık, pahallı ve yüksek enerji tüketen sistemlerdir. Modüler yapıya sahip değildirler. Bu nedenle farklı yapılara yerleştirilmeleri ciddi bir iş gücü ve maliyet gerektirmektedir.

MagneDrive, pasif sistemlerin basitliği ve güvenirliğinin yanında aktif sistemlerin sahip olduğu değişken sönümleme yeteneğine sahiptir. Aktif sistemlere göre tasarımı, kontrol edilebilirliği, tepki süresi ve entegrasyonu son derece kolaydır. Modüler yapıya sahiptir. Sistemin çalışması için gerekli olan güç miktarı son derece düşüktür.

İLETİŞİM


MagneDrive™ bir Inventra markasıdır.

Cyberpark Cyberplaza B Blok Kat:2 No:214
06800, Bilkent/Çankaya, Ankara - Türkiye

Telefon:
+90 312 911 1220
Faks:
+90 312 911 1260

Email:
info@magnedrive.com
Web:
www.magnedrive.com
www.inventra.com.tr